Konkursi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
25. Oktobar 2021. 29. Oktobar 2021.

Reference i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratkoročno angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (elektricni uredjaji)

Opis zadataka i uslovia broj 05 za poziciju starijeg kratko-angažovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for for Task 3_Support to CABs

26. Jul 2021. 1. Avgust 2021.

Reference i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratkoročno angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (TV setovi)

Opis zadataka i uslovia broj 05 za poziciju starijeg kratko-angažovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (TV setovi) za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška Telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for TV sets for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for TV sets for Task 3_Support to CABs

13. April 2021. 19. April 2021.

Opis zadataka i uslovi br. 05 za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta sa međunarodnim iskustvom (pet pozicija)

Opis zadataka i uslovi broj 05 za pet različitih pozicija starijeg kratko-angažovanoh eksperta sa međunarodnim iskustvom za projektni Zadatak 3 - Organizacija treninga i tehnička podrška Telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for Task 3_Support to CABs

Terms of Reference 05 (ToR05) SNKE-I for Task 3_Support to CABs

30. Mart 2021. 5. April 2021.

Opis poslova i zadataka br. 12 za JNKE - mlađeg eksperta sa nacionalnim iskustvom (dve pozicije)

Opis poslova i zadataka br. 12 za JNKE - mlađeg eksperta sa nacionalnim iskustvom, za dve pozicije/dva eksperta, sa nacionalnim iskustvom za projektni zadatak br. 5, za transpoziciju ekodizajn zakonodavstva u pravni sistem Srbije.

Terms of Reference 12 (ToR12) Junior NKE-N (two positions)

Terms of Reference 12 (ToR12) Junior NKE-N (two positions)

28. Januar 2021. 3. Februar 2021.

Opis poslova i zadataka 09 za SNKE - Starijeg eksperta sa medjunarodnim iskustvom i JNKE - Mladjeg eksperta sa nacionalnim iskustvom

Opis poslova i zadataka br. 09 za SNKE - Starijeg eksperta sa medjunarodnim iskustvom i JNKE - Mladjeg eksperta sa nacionalnim iskustvom za projektni zadatak br 4 i zadatak br 5 - uzorkovanje i testiranje proizvoda.

Terms of Reference 09 (ToR09) Senior NKE-I and Junior NKE-N

Terms of Reference 09 (ToR09) Senior NKE-I and Junior NKE-N

19. Januar 2021. 25. Januar 2021.

Reference i uslovi br. 11 (ToR11) za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta

Reference i uslovi br. 11 (ToR11) za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta na projektonom zadatku 3 (Aktivnost 3.1.2 ELED Trening/obuka)

Terms of Reference 11 (ToR11) Senior NKE

Terms of Reference 11 (ToR11) Senior NKE

17. Decembar 2020. 22. Decembar 2020.

Reference i uslovi br. 03rev za poziciju mladjeg kratko angazovanog eksperta

Reference i uslovi br. 03rev za poziciju mladjeg kratko angazovanog eksperta sa nacionalnim iskustvom, za projektnu aktivnost: Zadatak 7, u vezi sa kampanjom podizanja nivoa svesti.

Terms of Reference 03rev (ToR03rev) JNKE Task 7

Terms of Reference 03rev (ToR03rev) JNKE Task 7

28. Oktobar 2020. 3. Novembar 2020.

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR11_A3.1.2_ELED_Training

Reference i uslovi br. 11 za poziciju starijeg kratkoročno angažovanog eksperta za projektnu aktivnost Zadatak br. 3 u vezi kursa/obuke za energetsko oznacavanje i eko dizajn proizvoda.

Terms of Reference 11_ToR11_SNKE_A3.1.2_ELED_Training

Terms of Reference 11_ToR11_SNKE_A3.1.2_ELED_Training

19. Oktobar 2020. 26. Oktobar 2020.

Reference i uslovi za poziciju SNKE i JNKE_ToR 09_Task_4_Sampling

Reference i uslovi br. 09 za poziciju starijeg kratkoročno angažovanog eksperta i za poziciju mlađeg kratkoročno angažovanog eksperta, za projektnu aktivnost Zadatak br. 4 u vezi izrade plana za uzorkovanje proizvoda.

ToR09_SNKE_JNKE_Task_4_sampling

ToR09_SNKE_JNKE_Task_4_sampling

13. Oktobar 2020. 19. Oktobar 2020.

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR08_SNKE_Sub3.1.1_Training_ISO_50001_2018

Reference i uslovi br. 08 za poziciju starijeg kratko angazovanog eksperta za projektnu aktivnost Podzadatka br. 3.1.1 u vezi za treningom za ISO/50001-2018

ToR08

ToR08

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020.

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR05_SNKE_A2.6+A3_Support-CABs


ToR05

ToR05

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020.

Reference i uslovi za poziciju SNKE_ToR010.1_SNKE_Sub2.6_&_3.2_CABs_Visiting_Technical_Support


ToR10.1

ToR10.1

2. Oktobar 2020. 11. Oktobar 2020.

Reference i uslovi za poziciju JNKE_ToR010.2_JNKE_Sub2.6_&_3.2_CABs_Visiting_LMS_Support


ToR10.2

ToR10.2

9. April 2020. 16. April 2020.

Opis poslova i zadataka za eksperta (bez kljucne uloge) za poslove nabavke

Opis poslova i zadataka (ToR) za eksperta na projektu (bez kljucne uloge) za poslove i procedure nabavke za potrebe projekta EU za energetsko oznacavanje i ekodizajn proizvoda.

Period za podnošenje prijava: od 9. aprila do 16. aprila 2020. godine

Takođe, možete posetiti i internet stranicu GFA Konsalting grupe vezano za ovu poziciju na ovom linku.


ToR07_NKE_Procurement

ToR07_NKE_Procurement