Kontakt

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Kneza Miloša 95/4

11000 Beograd

Telefon: +381 11 366 04 08

E-mail: tanja.puaca@gfa-group.de

map