Sprovođenje

GFA Konsultantska grupa GmbH

GFA Konsultantska grupa GmbH implementira ovaj projekat EU za Energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda kao vodeći partner u konzorcijumu sa navedenim kompanijama: Ecos, Exergia, SGS i GFA SEE.

ECOS


Exergia


GFA SEE


SGS


Konsultanti

dr Bernard Gindroz

Vođa tima proјekta i stručnjak (1) u oblasti tehničkih standarda, energetskog označavanja i ocene usaglašenosti

dr Mirko Đapić

Stručnjak (2) u oblasti ocenjivanja usaglašenosti

Necmettin Tokur

Stručnjak (3) u oblasti tržišnog nadzora (inspekciјe)

Tanja Puača

Rukovodilac kancelarije projekta i eksterna komunikacija