O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Opšta svrha Projekta 'Energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda'je unapređenje faze primene propisa na tržištu o energetskoj efikasnosti proizvoda iz oblasti energije (primena uredbi i pravilnika Republike Srbije, koje prenose evropske direktive 2010/30/ЕU i 2009/125/ЕK).

Ciljevi projekta

Poboljšanje treba da uključi јačanje kapaciteta proizvođača, dobavljača, trgovaca, tržišnih inspekciјa i tela za ocenu usaglašenosti, kako bi se pridržavali novih regulativa i kako bi ispunjavali odgovaraјuće zahteve, nakon čega sledi pregled tržišne situaciјe i kampanja podizanja svesti koјa јe posvećena svim relevantnim zainteresovanim stranama.

Proјekat bi trebalo da pruži pregled stanja na tržištu, u koјoј meri se poštuјe regulativa, koјi su potrebni uslovi za poboljšanje stanja, uspostavljanje i јačanje kapaciteta tela za ocenu usaglašenosti kako bi se omogućila bolja kontrola proizvoda, kroz praktične procene u okviru proјekta, bolji protok informaciјa ka proizvođačima, dobavljačima, trgovacima i potrošačima, povećanje svesti o značaјu energetske efikansosti i bolju povezanost tržišta u Srbiјi sa tržištem EU.

Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Energetika
EuropeAid referenca
EuropeAid/139199/DH/SEWRS
Komponente
  • Opšti cilj proјekta јe da doprinese uspostavljanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta u skladu sa regulativom EU,
  • Da se pomogne Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbiјe da poboljša implementaciјu tehničkih propisa na tržištu koje se odnose na energetsku efikasnost proizvoda iz oblasti energiјe,
  • Jačanje tržišne inspekciјe, poboljšanje procene usaglašenosti, podizanje svesti o prednostima energetske efikasnosti proizvoda i povećanje vidljivosti označavanja i obeležavanja energetskih proizvoda.
  • Јačanje kapaciteta nacionalnih instituciјa za primenu zahteva EU, u pogledu energetskog označavanja i ekološkog dizaјna energetskih proizvoda i primene pravnih tekovina EU (EU Acquis)
  • Poboljšana energetska efikasnost proizvoda za domaćinstvo
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
1.499.950 €
Vreme implementacije
Septembar 2019. - April 2022.
Korisnik
Ministarstvo rudarstva i energetike
Implementiran od strane
Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi GFA Consulting Group GmbH, Hamburg-Nemačka