Kalendar

- - Beograd
Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta održan je 7. novembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike..

- - Beograd
Informativni sastanak za tela za Ocenu Usaglašenosti (TOU)

Informativni sastanak za tela za Ocenu Usaglašenosti (TOU)

EU projekat Energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda – Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o energetskom označavanju proizvoda 2010/30/EU i Eko-dizajn direktivom 125/2009/EZ je projekat koji se finansira iz IPA 2016 programa za Republiku Srbiju. Projekat realizuje konzorcijum koji predvodi GFA Consulting Group GmbH (Nemčka), a u kome su još: ECOS (Belgija), eXergia (Grčka), SGS (Holandija) i GFA Sout….

- - Beograd
Prvi sastanak Radne grupe projekta

Prvi sastanak Radne grupe projekta

Prvi sastanak Radne grupe projekta održan je 17. decembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike. .

- - Privredna komora Srbije, Beograd
Informativni sastanak za tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU)

Informativni sastanak za tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU)

Drugi sastanak namenjen informisanju tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) o projektu „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn“ i njihovom potencijalnom uklјučivanju u realizaciju projekta održan je 24. decembra 2019. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu..

- - Beograd, Srbija
Drugi sastanak Radne grupe projekta

Drugi sastanak Radne grupe projekta

Drugi sastanak Radne grupe projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ održan je 28. februara 2020. godine u prostorijama Ministarstva, rudarstva i energetike Republike Srbije u Beogradu. .

- - Beograd
Energetsko obeležavanje domaćih proizvoda u skladu sa evropskim propisima

Energetsko obeležavanje domaćih proizvoda u skladu sa evropskim propisima

Svrha projekta energetskog označavanja i eko dizajn proizvoda je da građani budu u mogućnosti da izaberu najefikasnije proizvode kroz sistem koji je siguran i standardizovan, saglasni su učesnici na predstavljanju novog EU projekta “Energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ koje je održano 16. januara 2020. u EU Info centru u Beogradu. Projekat će doprineti izgradnji zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta u skladu sa propisima EU, kako bi….

- - Online
Drugi sastanak Nadzornog odbora projekta

Drugi sastanak Nadzornog odbora projekta

Drugi sastanak Nadzornog odbora projekta održan je 24. marta 2020. godine u obliku informativnog sastanka  onlajn, usled pandemije kovid-19 virusa i proglašenja vanrednog stanja. .

- - Online
Treći sastanak Nadzornog odbora

Treći sastanak Nadzornog odbora

Treći sastanak Nadzornog odbora projekta održan je 06. onlajn, usled pandemije kovid-19 virusa. .

- - Beograd, Srbija
Treći sastanak Radne grupe projekta

Treći sastanak Radne grupe projekta

Treći sastanak Radne grupe projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ održan je 11. marta 2020. godine u  u prostorijama Ministarstva, rudarstva i energetike Republike Srbije u Beogradu..

- - Beograd, Srbija
Kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja prozvoda”

Kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja prozvoda”

Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o energetskom označavanju proizvoda 2010/30/EU i Ekodizajn direktivom 2009/125/EZ” organizuje petodnevni kurs “Sprovođenje mera eko-dizajna i energetskog označavanja prozvoda”, koji će se održati od 13. do 17. septembra 2021. godine, od 9.00 do 16.00 časova, u Beogradu.Na kursu će biti reči o slobodnom protoku uređaja povezanih sa potrošnjom energije, procedurama za ocenu usaglašenosti,….

- - Beograd, Srbija
Četvrti sastanak Radne grupe projekta

Četvrti sastanak Radne grupe projekta

Četvrti sastanak Radne grupe projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ održan je 29. septembra u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije u Beogradu..