Drugi sastanak Radne grupe projekta

Datum: 28. Februar 2019.
Vreme: 09:00 - 13:00
Lokacija: Beograd, Srbija

Drugi sastanak Radne grupe projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ održan je 28. februara 2020. godine u prostorijama Ministarstva, rudarstva i energetike Republike Srbije u Beogradu.