Kalendar

- - Beograd
Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta

Prvi sastanak Nadzornog odbora projekta održan je 7. novembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike..

- - Beograd
Informativni sastanak za Tela za Ocenu Usaglašenosti (TOU)

Informativni sastanak za Tela za Ocenu Usaglašenosti (TOU)

EU projekat Energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda – Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o energetskom označavanju proizvoda 2010/30/EU i Eko-dizajn direktivom 125/2009/EZ je projekat koji se finansira iz IPA 2016 programa za Republiku Srbiju. Projekat realizuje konzorcijum koji predvodi GFA Consulting Group GmbH (Nemčka), a u kome su još: ECOS (Belgija), eXergia (Grčka), SGS (Holandija) i GFA Sout….

- - Beograd
Prvi sastanak Radne grupe projekta

Prvi sastanak Radne grupe projekta

Prvi sastanak Radne grupe projekta održan je 17. decembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike. .

- - Beograd
Energetsko obeležavanje domaćih proizvoda u skladu sa evropskim propisima

Energetsko obeležavanje domaćih proizvoda u skladu sa evropskim propisima

Svrha projekta energetskog označavanja i eko dizajn proizvoda je da građani budu u mogućnosti da izaberu najefikasnije proizvode kroz sistem koji je siguran i standardizovan, saglasni su učesnici na predstavljanju novog EU projekta “Energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ koje je održano 16. januara 2020. u EU Info centru u Beogradu. Projekat će doprineti izgradnji zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta u skladu sa propisima EU, kako bi….