Ka akreditaciji usluga provere usaglašenosti u skladu sa aktuelnim propisima EU

18. Jun 2021.

Domaći proizvođači električnih uređaja za domaćinstvo bi uskoro, umesto u inostranstvu, u Srbiji mogli da provere da li su energetske karakteristike njihovih proizvoda u skladu sa zahtevima relevantnih evropskih propisa koji se odnose na energetsko označavanje i eko-dizajn. To će biti moguće pošto se domaća tela za ocenjivanje usaglašenosti akredituju za pružanje ovih usluga u skladu sa aktuelnim propisima Evropske unije (EU) koji regulišu ove oblasti.

Radi što bolje pripreme za akreditaciju usluga provere usaglašenosti „IEG Industrija električnih grejača“ iz Leštana se uključila u projekat "EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“.

„Često su nam se obraćali korisnici naših grejača: fabrike šporeta, bojlera i drugih malih kućnih aparata zbog probelma sa svojim proizvodima kao što su smanjen kvalitet ili skraćen životni vek. Zbog zaštite našeg proizvoda, s jedne strane, i radi povećanja kvaliteta finalnog proizvoda, s druge strane, krenuli smo da istražujemo šta može da uzrokuje te probleme. Tako smo napravili ozbiljnu laboratoriju i uspostavili mrežu saradnika stručnjaka u raznim oblastima koji nam u tome pomažu“, objašnjava Mladen Drljača, direktor „IEG Industrije električnih grejača“.

Danas uslužno pomažu klijentima svojim uslugama ispitivanja kada žele da saznaju više o svom proizvodu kako bi ga unapredili. Na primer, kako na potrošnju vode bojlera utiče njen kvalitet, kako kvalitet spoljnih varova i greške na njima utiču na potrošnju struje i slično. Isto tako, pomažu im da se pripreme za ispitivanje pošto sami nisu mogli da ispune sve zahteve određenog standarda.

Grejači ove kompanije nalaze se u mnogim kućnim aparatima koji se prodaju širom Srbije i regiona, a zahvaljujući tome što su usagalašeni sa svim zahtevima odgovarajućih EU propisa, što je potvrđeno sa „CE oznakom“ koriste ih proizvođači uređaja i u zemljama Evropske unije: Bugarskoj, Italiji i Češkoj. Takođe, njihovi grejači se koriste i u Rusiji i Ukrajini, a izvozom proizvoda u koji su njihovi grejači ugrađeni, stižu čak do Japana. 

„Ispitivanjem parametara proizvoda proverava se njihova usaglašenost sa referentnim vrednostima koje su definisane u propisima koji se odnose na energetsko označavanje proizvoda. Ono štiti potrošače potvrđujući da je proizvod zaista u energetskoj klasi koja je predstavljena na nalepnici kojom je označen. Na primer, ako je godišnja  potrošnja vode za veš mašinu u kategoriji "A" 100 litara, a ispitivanje pokaže da troši 130 litara to znači da taj proizvod ne može biti označen klasom "A", objašnjava dr Mirko Đapić, sa projekta "EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“.

Poslednja održana aktivnost kojom ovaj projekat pruža podršku telima za ocenjivanje usaglašenosti u pripremi za akrediaciju je obuka o akreditaciji i zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017, koja je za zaposlene „IEG Industrije električnih grejača“ u Leštanu održana 19. maja, a za zaposlene u „AN LAB-u“ u Beogradu 17. juna 2021. 

Centralne teme obuke bile su zahtevi koji laboratorije treba da ispune, a odnose se na opremu za ispitivanje i kontrolisanje proizvoda, kompetencije zaposlenih koji tom opremom rukuju, radnog prostora i metoda rada; postupak akreditacije i način ocenjivanja tela za ocenu usaglašenosti.

U narednom periodu planira se petodnevna obuka o implementaciji novih propisa za energetsko označavanje i eko-dizajn koji treba da stupe na snagu krajem godine namenjena svim ključnim učesnicima u projektu.