Podrška za sve učesnike u lancu snabdevanja radi dobrobiti kupaca

1. April 2022.

Iako je procenat građana koji obraćaju pažnju na nivo energetske efikasnosti kada kupuju kućne aparate u porastu poslednjih godinu dana, i dalje samo oko polovine njih (48%) to radi. Vođeni pre svega cenom i robnom markom uređaja, građani u Srbiji još uvek nemaju dovoljnu svest o dugoročnim dobitima kupovine i korišćenja energetski efikasnih uređaja.

Kako bi građanima mogli da pruže sve neophodne i potpune infomacijame o performansama i energetskim karakteristikama nekog kućnog aparata, i pomogli im da bolje razumeju energetske oznake, projekat “EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda” organizovao je za prodavce bele tehnike, proizvođače i uvoznike, kao i predstavnike tržišne inspekcije, nadležnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave 29. i 30 marta 2022. god. u Beogradu dvodnevni kurs. Na obuci je bilo reči i o važećem zakonodavstvu u oblasti energetskog označavanja i eko-dizajna, i obavezama učesnika u lancu snabdevanja.

“Sam proizvod tokom korišćenja stvara određene troškove, koristi određene resurse i utiče na životnu sredinu, tako da prilikom kupovine cena kućnog aparata nije najbitnija”, rekao je Vladimir Vukašinović, direktor “Kvalitet a.d.” iz Niša.

Sektor domaćinstva i dalje prednjači u potrošnji energije ispred ostalih sektora, što govori o značaju uloge i doprinosa pojedinca u sistemu. “Pojedinci su oni koji mogu da promene stvari. Ali mi moramo da ih informišemo, da ih osvestimo, i da objasnimo zašto su nam potrebne strategije, propisi, čemu oni služe i zbog čega je potrebno da prilikom kupovine pored cene, razmotre i troškove u celom životnom ciklusu kućnog aparata”, rekao je dr Bernard Gindroz, vođa tima projekta “EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda”.

Ova obuka je jedna od aktivnosti kampanje “Okreni na zeleno”, usmerenih ka podizanju svesti građana o važnosti i značenju energetskih oznaka kućnih aparata

Osim podizanja svesti građana o značenju energetskih oznaka, ovaj projekat priprema klјučne aktere: tela za ocenjivanje usaglašenosti i tržišnu inspekciju za primenu novih propisa o energetskom označavanju i eko-dizajnu, a koje je radi racionalnijeg korišćenja energije i prirodnih resursa, usvojilo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u sklopu procesa evropskih integracija.