Kako smanjiti potrošnju energije kućnih uređaja, a time i troškove domaćinstva?

28. Februar 2022.

Benefiti racionalnog korišćenja energije za građane su višestruki: smanjuju se računi za struju, gas i vodu; povoljno se utiče na očuvanje životne sredine i prirodnih resursa, a dokazano je i da je za društvo ulaganje u energetsku efikasnost jeftinije od nabavke energije.  

Niz je koraka koji pojedinac može preduzeti kako bi smanjio potrošnju enerije. Oni uključuju zamenu vrata i prozora u kući ili stanu, izolaciju krova, poda i spoljnih zidova, unapređenje sistema grejanja i kontrola njegove potrošnje, kao i zamena starih, odnosno kupovina novih automobila sa motorima nove generacije. 

Od ukupne energije koju potroši jedno domaćinstavo oko 60% potroši se na grejanje, 8% na zagrevanje vode, 6% na kuvanje, 5% na klima uređaje, dok se ostalih 20 % potroši na ostale kućne uređaje i rasvetu.

Najveći potrošači među kućnim aparatima su frižideri, zamrzivači i mašine za veš. Zbog toga pri kupovini ovih uređaja, treba obratiti pažnju na njihov energetski razred, a posebno u slučajevima kod uređaja koji se svakodnevno koriste, jer se tako može ostvariti i do 50% uštede energije.

Bojler i potrošnja tople vode

 • Bojleri troše oko 8% ukupne energije u domaćinstvima.
 • Podesite termostat bojlera na temperaturu zagrevanja vode do 60˚C.
 • Tuširanjem se u proseku troši od 30 do 50 litara zagrejane vode, kupanjem u kadi 4 puta više – između 120 i 150 litara vode. Skratite vreme tuširanja.
 • Redovno uklanjajte kamenca sa grejača - osim što izaziva kvarove bojlera produžava vreme zagrevanja vode i za 30%.
 • Korišćenjem protočnog bojlera u kuhinji možete uštedeti do 40% energije.
 • Postavljenjem modernih štedljivih modela perlatora na slavine moguće je bez smanjenja komfora smanjiti potrošnju vode i energije i za 40%. 

Klima uređaji i hlađenje prostora

 • Snižavanjem temperature vazduha u hlađenom prostoru za samo 1˚C povećava se potrošnja energije za 5%.
 • Ne rashlađujte prostorije na temperaturu manju od 21˚C. Razlika između temperature spolјašnjeg i vazduha unutar prostorije ne treba da bude veća od 7˚C, a maksimalno 10˚C.
 • Spolјašnju jedinicu klima uređaja postavite tako da ne bude izložena direktnom suncu.
 • Redovno čistite filtere na unutrašnjim jedinicama klima uređaja.
 • Koristite spolјašnje roletne i ugradite nisko-emisionih (LOW E) stakala u prozore, koji dopuštaju nesmetan prolaz svetlosti, što direktno štedi energiju.

Frižideri i zamrzivači i čuvanje hrane 

 • Optimalna temperatura za čuvanje hrane u frižideru je 4°C (srednja pozicija), a u zamrzivaču -18°C. Svaki stepen niže temperature, povećava potrošnju električne energije za 5%.
 • Ne stavljajte vruća ili topla jela u frižider ili zamrzivač, jer to dodatno troši energiju za njihovo hlađenje.
 • Čim deblјina leda u frižideru ili zamrzivaču dostigne 3 do 5 mm, uklonite ga jer se tako pored štednje energije, produžava i njihov radni vek.
 • Držite hranu u zatvorenim posudama, a vrata frižidera što ređe otvarajte i što kraće držite otvorenim. 
 • Povremeno čistite prašinu sa zadnje strane frižidera, gde se odvodi toplota, jer se tako olakšava rad frižideru i štedi energija.

Mašina za pranje veša

 • Oko 10% električne energije u domaćinstvima troši mašina za pranje veša.
 • Pri kupovini mašine za veš, osim energetskog razreda, vodite računa o njenoj veličini. Pranjem veša u polupraznim i predimenzioniranim mašinama nepotrebno se troši energija.
 • U procesu pranja veša oko 80% električne energije potroši se na zagrevanje vode. Zato se najznačajnije uštede postižu pranjem na nižim temperaturama, na kojima današnji deterdženti otklanjaju nečistoće jednako efikasno kao i na višim.
 • Mašinu za veš treba programirati da radi noću, jer je tada električna energija 4 puta jeftinija nego danju.
 • Nekorišćenjem programa predpranja štedi se voda i 0,2-0,6 KWh električne energije. 
 • Perite veš sasvim punog bubnja, umesto dva puta do pola napunjenog bubnja.
 • Izbegavajte sušenje veša u sušilicama, sušite ga na vazduhu.
 • Centrifuga mašine trebalo bi da ima najmanje 1000 obrtaja u minuti. Nameštanjem centrifuge na 1600 obrtaja/min. možete kod sušenja uštedeti i do 30% električne energije.

Šporet i pripremanje hrane

 • Šporeti sa indukcionim grejnim pločama troše i do 40% manje energije nego obični šporeti (sa elektro-otpornim grejačima), jer oni zagrevaju samo dno posude, a ne ploču na kojoj se posuda nalazi.
 • Kuvajte u poklopljenoj posudi. Tako se štedi i to 20% energije.
 • Pri kuvanju treba koristiti posude koje su veličinom istovetne veličini grejne ploče. Ako se mala posuda zagreva na velikoj ringli, nepotrebno se troši i do 40% energije.
 • Dno posude u kojoj se kuva treba da bude glatko i ravno, kako bi dobro prijanjalo na grejnu površinu. Ako to nije slučaj, može se izgubiti i do 20 % energije.
 • Koristite savremeno posuđe od materijala velike toplotne provodljivosti, pravljeno sa debljim dnom i zidovima sa poklopcem koji dobro zaptiva, tako se skraćuje vreme kuvanja i štedi do 50% električne energije.
 • Kada voda proklјuča, jačinu grejanja posude smanjite  na najnižu moguću pri kojoj će voda da nastavi da klјuča, jer se većom jačinom ne postiže brže kuvanje, nego samo brže isparavanje vode. Na ovaj način može se uštedeti i do 60% energije.
 • Najekonomičnije kuvanje obavlјa se u ekspres loncu (sudu pod pritiskom), kojim se vreme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta.
 • Isklјučite električni šporet nekoliko minuta pre nego što je jelo gotovo. Ono će nastaviti da se kuva, a uštedeće se bar 10% energije.
 • Prilagodite veličinu šerpe količini hrane. 
 • Rerne sa ventilatorom, troše za 10 - 15% manje energije u odnosu na obične.
 • Pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi se 20% toplote.
 • Isklјučivanjem rerne 10 minuta pre kraja pečenja može se uštedeti do 20% energije.
 • Redovno čišćenje i održavavanje rerne štedi i do 10% energije.

Mašina za pranje sudova

 • Koristite mašinu samo kada je maksimalno napunjena posuđem.
 • Izbegavajte program sušenja posuđa jer on dodatno i nepotrebno troši energiju.
 • U procesu pranja sudova oko 80% električne energije potroši se na zagrevanje vode. Današnja sredstva za pranje posuđa efikasno uklanjaju nečistoće i pri nižim temperaturama pranja, pa se korišćenjem programa na nižim temperaturama pranja može uštedeti značajna količina energije.
 • Ukoliko se za zagrevanje vode koriste solarni kolektori ili gasni kotao, uštede će se ostvariti ako mašinu priklјučite na priklјučak sa toplom vodom umesto sa hladnom.

Osvetljenje

 • Najjednostavniji način da se smanji nepotrebno trošenje energije za osvetljenje je da se pre svega maksimalno iskoristite prirodno dnevno svetlo.
 • Ne koriste tamne zavese. Roletne preko dana držite podignute. 
 • Radni stolovi i ostalie radne površine postavite blizu prozora i prirodnog izvora svetlosti. Zidove obojte u svetle boje. 
 • Osvetljenje isklјučite u prostorijama u kojima se ne boravi.
 • Velike uštede mogu se ostvariti zamenom običnih sijalica sa užarenim vlaknom štedlјivim, LED i metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od običnih, a i traju višestruko duže. Izraženo u brojkama, obične sijalice traju prosečno do 1.000 sati, a štedlјive više od 10.000 sati.

Ostali električni uređaji 

 • Kompjuterski monitor troši oko 50% od ukupne električne energije koju troši ceo kompjuter, a čija se potrošnja može smanjiti korišćenjem opcije za automatsko isklјučivanje i prelazak u tzv. stand-by režim rada u domaćinstvu.
 • Punjači za mobilne telefone, laptopove i digitalne kamere, troše energiju i kada su uređaji napunjeni, i kada su uklјučeni u utičnicu bez uređaja na drugom kraju.

(Saveti nastali na temelju brošure "Okreni na zeleno" Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva finansija Republike Srbije i Evropske unije u Srbiji)