Kalkulator potrošnje energije pomaže građanima EU prilikom kupovine kućnog aparata

28. Mart 2022.

Kako bi građani prilikom kupovine kućnog aparata mogli da raspolažu sa svim informacijama u vezi sa njegovom potrošnjom energije, u okviru EU projekta BELT je razvijen kalkulator. On kupce, u zavisnosti od željenih karakteristika i načina korišćenja uređaja informiše o godišnjoj potrošnji energije, potrošnji energije po satu za taj uređaj, godišnjim troškovima električne energije povezane sa korišćenjem uređaja (prema cenama u EU), emisiji CO2 koja se generiše pri proizvodnji potrošene električne energije i broju stabala potrebnih za apsorpciju emitovanog CO2

Ovaj alat omogućava svakome da proveri koliko određeni proizvod troši struje i novca, i kako utiče na prirodu, uzimajući u obzir tip aparata, njegov energetski razred i broj članova domaćinstva, odnosno način upotrebe. Kalkulator daje informacije o aparatima čije su energetske oznake nedavno promenjene: frižiderima, sijalicama, mašinama za pranje sudova, mašinama za pranje veša, mašinama za sušenje veša i monitora.

Na primer, kao što je navedeno na sajtu , kombinovani frižider energetske klase „A“ koji koristi jedna osoba potrošiće 67 kWh električne energije godišnje, što će koštati 24 evra (srednja evropska vrednost) godišnje, a proizvešće 22kg CO2 godišnje, za čiju apsorpciju je potrebno 2,2 stabla drveta.

Poređenja radi, isti frižider energetske klase „C” troši 105 kWh struje godišnje (37 evra), i proizvodi 34 kg CO2 godišnje, što zahteva 3,4 drveta za apsorpciju.

Kako navodi projekat BELT, EU energetska oznaka se pokazala uspešnom: 85% potrošača u Evropskoj uniji je prepoznaje i razmatra prilikom kupovine. Takođe, novi način označavanja je podstakao proizvođače na inovacije i tehnološka unapređenja uređaja. Kada su važile stare oznake za energetske razrede, većina proizvoda na tržištu je bila u klasama „A+++“, „A++“ ili „A+“, a u  trenutku uvođenja novih oznaka većina uređaja na tržištu bila u najnižim klasama: „G“, „F“, ili „E“, a skoro nijedan uređaj nije bio u klasama „B“ ili „A“. To znači da je ranije kupcima bilo otežano da razlikuju proizvode sa najboljim učinkom, mogli bi pomisliti da kupujući proizvod „A+“ klase kupuju jedan od energetski najefikasnijih na tržištu, dok u stvari ponekad kupuju prosečan proizvod, ili čak jedan od najmanje efikasnih.

Kako bi građanima olakšala razumevanje i upoređivanje proizvoda, EU je krajem februara 2019. usvojila revidirani sistem energetskog označavanja i skalu od „A“ do „G“ za šest kategorija proizvoda koji je stupio na snagu 01. marta 2021. godine. Novina uključuje  reskaliranje postojećih oznaka, kao i obavezu proizvođača da svoje proizvode koje prodaju u EU registruju u onlajn bazi podataka energetski efikasnih proizvoda , što omogućava veću transparentnost i lakšu inspekcijsku kontrolu tržišta. Ovim će se potrošačima omogućiti da lakše prepoznaju najefikasnije proizvode.

Projekat BELT finansirao je program za istraživanje i inovacije Evropske unije Horizont 2020. Njegovi glavni ciljevi bili su da olakša prelazni period na novu, promenjenu, oznaku; da informiše i obuči glavne aktere u sistemu; da stimuliše potrošače da biraju proizvode sa boljim energetskim učinkom i proizvođače da istražuju i dalje unapređuju svoje proizvode, podržavajući na taj način inovacije i investicije.