Nove energetske oznake na kućnim aparatima iz Evropske unije

26. Jul 2021.

U Srbiji uskoro kreće novo energetsko obeležavanje kućnih aparata, u skladu sa onim koje je na snazi u Evropskoj uniji (EU) od 1. marta ove godine. Uređaji poreklom iz EU sa novom energetskom oznakom naći će se na srpskom tržištu verovatno i pre stupanja na snagu tih propisa.

Energetske oznake sada sadrže pojednostavljenu skalu energetskih razreda, od tamno zelene „A“ - za energetski najefikasniji uređaj koji doprinosi smanenju računa i emisiji ugljen-dioksida, do crvene „G“ – za najmanje efikasan uređaj, dok se kategorije „A+“, „A++“ i „A+++“ više ne koriste. Nove oznake se prvo primenjuju na beloj tehnici (fridžiderima i zamrzivačima, mašinama za veš i mašinama za sudove) kao i televizorima, dok će se oznake na sijalicama promeniti od 1. septembra 2021, a potom i na ostalim uređajima.

„Potrošač treba da zna šta znače energetske oznake na uređajima, na tržištu ne smeju da se nađu uređaji koji nemaju energetsku oznaku, i važno je da se pobrinemo da su podaci koji stoje na nalepnici tačni. U Srbiji, na primer, ne postoje laboratorije koje proveravaju da li su klima uređaji zaista u energetskoj klasi koja na njima piše“, kaže dr Mirko Đapić sa projekta „EU za energetsku efikasnost i eko-dizajn proizvoda. Zbog toga ovaj projekat radi na unapređenju kapaciteta laboratorija u Srbiji kako bi se ispitale energetske karakteristike proizvoda i kako bi garantovale njihovu usaglašenost sa svim važećim propisima.

Pored oznake za energetsku klasu proizvoda, nove nalepnice na kućnim aparatima imaju i QR kod u gornjem desnom uglu, pomoću kojeg građani mogu saznati više informacija o proizvodu u zvaničnoj Evropskoj bazi podataka o energetskim oznakama na proizvodima (European Product Registry for Energy Labels - EPREL).

Šta znače nalepnice na uređajima?

NALEPNICA NA FRIŽIDERIMA I ZAMRZIVAČIMA


 1. QR kod za više informacija o proizvodu
 2. Klasa energetske efikasnosti (sada oznaka bez znaka +) 
 3. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
 4. Godišnja potrošnja struje (kWh) 
 5. Zapremina frižidera u litrima (l)
 6. Nivo buke u decibelima (dB) i klasa nivoa buke
 7. Zapremina zamrzivača u litrima (l)


U odnosu na stare oznake, osim novih klasa energetske efikasnosti ova nalepnica sadrži drugačiji piktogram za zapreminu frižidera i zamrzivača (slika sa flašom i pahuljom), i drugačiji piktogram (slika sa zvučnikom) za nivo buke, kao i novu oznaku za klasu nivoa buke. 

NALEPNICA NA MAŠINAMA ZA VEŠ


 1. QR za više informacija o proizvodu
 2. Klasa energetske efikasnosti (sada bez znaka +)
 3. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
 4. Potrošnja struje na 100 ciklusa (u kWh)
 5. Potrošnja vode po ciklusu (u litrama)
 6. Nivo buke u decibelima (dB) i klasa novoa buke
 7. Trajanje ciklusa pranja i sušenja na deklarativnom kapacitetu (u satima i minutima)
 8. Klasa efikasnosti centifugiranja
 9. Kapacitet za ciklus pranja (u kg)U odnosu na stare oznake, osim novih klasa energetske efikasnosti, na novoj nalepnici za mašinu za veš potrošnja energije prikazana je u 100 ciklusa, označen je kapacitet za ciklus pranja, kao i potrošnja vode po ciklusima; označen je nivo buke i njegova klasa.

NALEPNICA NA MAŠINAMA ZA SUDOVE


 1. QR za više informacija o proizvodu
 2. Klasa energetske efikasnosti (sada bez znaka +)
 3. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
 4. Potrošnja struje korišćenjem eko programa na 100 ciklusa (u kWh)
 5. Potrošnja vode po ciklusu eko programa (u litrama)
 6. Nivo buke u decibelima (dB) i klasa nivoa buke
 7. Tranja eko programa (u satima i minutima)
 8. Kapacitet izražen u broju standardnih setova posuđa korišćenjem eko programa Na novim nalepnicama na mašinama za sudove, pored promene u klasama energetske efikasnosti, potrošnja struje označena je u eko programu na 100 ciklusa, potrošnja vode označena je po ciklusu eko programa; označeno je trajanje eko programa, nivo buke i klasa. 

NALEPNICA NA TELEVIZORIMA


 1. QR za više informacija o proizvodu
 2. Klasa energetske efikasnosti (sada bez znaka +)
 3. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
 4. Potrošnja struje u načinu rada standardnog dinamičkog napona (SDR) u 1000 sati (u kWh)
 5. Potrošnja struje u načinu rada visokog dinamičkog napona (HDR) u 1000 sati (u KWh) i klasa efikasnosti
 6. Dimenzije ekrana (u cm i inčima), horizontalna i vertikalna rezolucija (u pikselima)


Nove nalepnice sadrže nove klase energetske efikasnosti, potrošnju struje u 1000 sati rada, potrošnju struje u načinu rada velikog promenljivog opsega (HDR) u 1000 sati, oznake horizontalne i vertikalne rezolucije, a ne sadrže oznaku snage (W). 

U Republici Srbiji potrošnja energije je 4-5 puta veća nego u zemljama Evropske unije, odnosno njenim starim članicama, i 2-3 puta veća u odnosu na zemlje u susedstvu koje su odnedavno u EU, što govori o važnosti unapređenja energetske efikasnosti u našoj zemlji. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, domaćinstava imaju najveći udeo u ukupnoj potrošnji energije u Republici Srbiji - 35%, u odnosu na sektor privrede - 29% i saobraćaja – 23%. 

Većina građana Srbije (68%), pak, smatra da njihov lični angažman može u maloj meri doprineti energetskoj efikasnosti, dok samo jedna četvrtina njih veruje da njihovo domaćinstvo u velikoj meri može doprineti energetskoj efikasnosti, pokazalo je istraživanje kupovnih navika i poznavanja energetski efikasnih uređaja građana Srbije sprovedeno ranije ove godine za potrebe ovog projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“. 

Upotreba energetski efikasnih uređaja u domaćinstvu, zajedno sa drugim merama energetske efikasnosti kao što su poboljšanje izolacije, zamena prozora i spoljašnjih vrata, zamena kotlova i sistema za grenjanje vode - mogu dovesti do značajnih ušteda energije i smanjanja izdataka kućnog budžeta.