Unapređenje kapaciteta laboratorija u Srbiji kroz razmenu iskustva na međunarodnom nivou

7. Februar 2022.

Kako bi se svi relevantni akteri u sistemu što bolje upoznali sa sprovođenjem  propisa o energetskom označavanju i eko-dizajnu, projekat „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn“ organizovao je studijsku posetu Turskoj u periodu od 1. do 4. februara 2022. godine.

Predstavnici tela za ocenjivanje usaglašenosti koja učestvuju u projektu upoznali su se ovom prilikom sa radom potpuno opremljenih laboratorija koje obavljaju ispitivanja uređaja koji utiču na potrošnju energije, a u skladu sa zahtevima propisa u oblasti energetskog označavanja i eko-dizajna. Tokom studijske posete Turskoj srpska delegacija je u Istanbulu posetila laboratoriju za ispitivanje kućnih aparata koji troše vodu (mašine za pranje sudova i veša), laboratoriju za ispitivanje frižidera i zamrzivača, laboratorije koje ispituju sijalice, šporete, električne motore, televizore i elektronske ekrane, klima uređaje, gasne bojlere kao i sve ostale laboratorije koje ispituju mašinske komponente a koje se nalaze u okviru Kampusa Turskog instituta za standardizaciju (TSE).  

 „Turska je prvo uskladila zakonodavstvo u oblasti energetskog označavanja i eko-dizajna sa važećim u Evropskoj uniji, ali je primena novih propisa morala da sačeka nekoliko godina dok svi akteri u sistemu nisu bili za nju pripremljeni, rekao je Nečmetin Tokur, ekspert sa projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn“, ističući značaj projekta za implementaciju ovih propisa u Srbiji.

Delegaciju Srbije, pored šest predstavnika tela za ocenjivanje usaglašenosti, činili su predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija - sektora tržišne inpsekcije, Privredne komore Srbije, Akreditacionog tela Srbije i projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn“.

„Veoma nam je bilo značajno u Turskoj da se uporedimo s drugim laboratorijama, da razmenimo iskustva i da vidimo kako drugi vrše ispitivanja. Nadam se da će se uspostaviti saradnja sa TSE laboratorijom u oblasti međulaboratorijskih ispitivanja i poređenja“, rekao je Dragoslav Đorović, direktor AnLab-a, tela za ocenjivanje usaglašenosti koje učestvuje u projektu.

„Jačanje potencijala laboratorija je značajno radi bolje podrške privredi. Laboratorije su jedan od činilaca u razvoju proizvoda. Proizvodi koji nisu energetski efikasni ili koji nemaju dokaze da jesu neće se izvoziti“, naveo je g. Đorović.

AnLab je laboratorija koja se uključila u projekat u nastojanju da podigne svoje kapacitete za ispitivanje usaglašenosti sijalica sa propisima o energetskom označavanju i eko-dizajnu.

„Za našu laboratoriju je to nova oblast i bili smo bez iskustva u tome. Smatram da će u narednom periodu porasti interesovanje za usluge ispitivanja radi energetskog označavanja. Do sada smo sprovodili ispitivanja svetiljki po pitanju bezbednosti, i deo opreme koju smo koristili možemo upotrebiti i za ispitivanje energetske efikasnosti“.