Građani Srbije bolje upoznati sa energetskim oznakama na kućnim aparatima u odnosu na 2021. godinu

20. Mart 2022.

Broj građana Srbije koji zna čemu služe energetske oznake na kućnim aparatima je u blagom porastu u odnosu na 2021. godinu, pa sada iznosi više od dve trećine (68%), dok čak 80% kupaca bele zna šta energetske oznake označavaju, što je napredak od 10% u odnosu na prošlu godinu – pokazalo je drugo istraživanje o navikama u kupovini bele tehnike i poznavanju štedljivih uređaja sprovedeno u okviru projekta Evropske unije (EU) „EU za označavanje energetske efikasnosti i eko-dizajn proizvoda“.

Kada je reč o efektima kampanje o važnosti i značenju energetskih nalepnica “, 56% građana anketiranih u domaćinstvima upoznatih sa kampanjom je reklo da ih je ona motivisala da obrate dodatnu pažnju na energetsku efikasnost uređaja prilikom kupovine, dok je 45% njih navelo da im je pomogla da nauče nešto novo.

Broj građana Srbije, ali i potencijalnih kupaca bele tehnike, koji su upoznati sa terminom „energetska efikasnost” je porastu u odnosu na 2021. godinu. Za energetsku efikasnost je čulo 81% građana Srbije i 87% onih koji su pokazali interesovanje za kupovinu novih kućnih aparata.

Pojam energetske efikasnosti je do najvećeg broja građana Srbije dospeo putem televizije (53%), dok se svaki peti građani u proseku (19%) sa ovim terminom upoznao putem interneta. Putem interneta se najviše informišu građani koji su već odlučili da kupe novi kućni apparat.  

Procenat ispitanika koji obraćaju pažnju na nivo energetske efikasnosti uređaja koje kupuju je u porastu u prethodnih dvanaest meseci. U odnosu na januar 2021. godine, zabeležen je rast od 5% među građanima koji tvrde da uvek obrate pažnju na nivo energetske efikasnosti uređaja koji kupuju (48%), dok svaki peti ispitanik to nikad ne radi.

Cena uređaja (35%) i robna marka (32%) i dalje predstavljaju dva faktora koji najviše utiču na anketirane vezano za izbor i kupovinu električnih uređaja. Na trećem mestu ove godine nalaze se uslovi plaćanja, odnosno mogućnost kupovine na rate, koju kao odlučujući faktor izdvaja 12% građana, dvostruko više nego 2021. godine.

Iako je zabeležen napredak u odnosu na prošlu godinu, još uvek postoji prostor za unapređenje razumevanja odgovornosti pojedinca u odnosu na kupovinu i korišćenje energetski efikasnih uređaja i njihovog uticaja na zaštitu životne sredine.