Razumevanjem energetskih oznaka do pametnijeg izbora kućnih aparata

16. Decembar 2021.

Kampanja EU o značenju i važnosti energetskih oznaka

Projekat Evropske unije „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ pokreće nacionalnu kampanju kako bi se građani Srbije bolјe upoznali sa značenjem energetskih oznaka na kućnim aparatima i tako bili u mogućnosti da prilikom kupovine izaberu energetski efikasniji uređaj, čime štede novac i ujedno čuvaju životnu okolinu. Ova kampanja deo je „Okreni na zeleno“ kampanje o energetskoj efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Evropske unije. 

„Ako ste i znali da izolacijom fasade na zgradama štedite struju, moguće da niste bili upoznati s tim da ćete kupovinom nekog aparata za domaćinstvo, obeleženog oznakom “A” i zelenom strelicom takođe uštedeti struju i novac, ali i smanjiti emisiju CO2. U pitanju su visokoenergetski uređaji, za razliku od onih obeleženih crvenom bojom, koji troše mnogo više struje. Uređaji označeni na novoj nalepnici najnižom klasom energetske efikasnosti „G“ godišnje troše minimum dvostruko više električne energije od proizvoda označenog klasom „A“, rekao je Bernard Gindroz, vođa tima projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“.

Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, domaćinstava imaju najveći udeo u ukupnoj potrošnji energije u Republici Srbiji – više od jedne trećine (ispred sektora privrede sa 29% i saobraćaja s 23%), većina građana Srbije (68%) veruje da njihov lični angažman u maloj meri može doprineti energetskoj efikasnosti, pokazalo je istraživanje o navikama u kupovini bele tehnike i poznavanju štedlјivih uređaja, sprovedeno u okviru projekta. 

Šta označavaju boje i simboli na energestkim nalepnicama na frižiderima, šporetima, veš-mašinama i drugim proizvodima u domaćinstvu, kako izabrati uređaj koji najviše odgovara potrošaču, a ujedno i troši najmanje energije, čuva kućni budžet i životnu sredinu – teme su kampanje „Okreni na zeleno„Srbija još uvek troši tri, do četiri puta više električne eneregije od zemalјa EU, pa je povećanje energetske efikasnosti prioritet. Plan je da u roku od dve, do tri godine smanjimo potrošnju, a država godišnje ulaze 230 miliona evra u podizanje energetske efikasnosti, bilo za javne objekte, ili za domaćinstva“, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Zeleni sporazum EU, akcioni plan i agenda su podrška građanima Srbije u ovoj oblasti reformi, uklјučuju komponente klimatskih promena i povećanja energetske efikasnosti, podsetio je ovom prilikom Nikola Bertolini, šef Odseka za saradnju Delegacije EU u Srbiji.

U skladu sa cilјevima Evropske unije za smanjenje potrošnje energije do 2030, ove godine je došlo do povećanja očekivanja energetske efikasnosti koje uređaji moraju da ispune da bi se našli na tržištu. Upravo iz ovog razloga su u Evropskoj uniji uvedene nove energetske oznake koje ih prate, a koje će se primenjivati i u Srbiji.  


Radi racionalnijeg korišćenja energije i prirodnih resursa, a u sklopu procesa evropskih integracija, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je u procesu transpozicije evropskih direktiva o energetskom označavanju i eko-dizajnu. Za unapređenje sistema i života građana potrebno je da se novousvojeni propisi primene i da građani razumeju kakve im koristi oni mogu doneti.

Evropska unija je izdvojila milion i po evra (1 500 000 evra) za projekat „EU za energetsku efikasnost i eko-dizajn proizvoda“, koji osim podizanja svesti građana o značenju energetskih oznaka priprema klјučne aktere: tela za ocenjivanje usaglašenosti i tržišnu inspekciju za primenu ovih propisa. Na ovaj način se svi subjekti u lancu pripremaju za funkcionisanje u novom, uređenom sistemu, čime će se uticati na kvalitet života građana, razvoj tržišta, ali i celokupne infrastrukture u oblasti kontrole, merenja i afirmisanja koncepta energetske efikasnosti.

Kampanja projekta „EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda“ će biti detalјnije predstavlјena u narednom periodu kroz edukacije pravnih subjekata, na prodajnim mestima i posredstvom medija u Srbiji.